Re-asfaltering

Re-asfaltering er en vanlig måte å vedlikeholde veier eller områder som er asfaltert fra før.

Dette kan være asfalt som har lagt 10-30 år som trenger en oppgradering. Reasfaltering er en kostnadsbesparende og kvalitetsmessig god metode hvor man legger ny asfalt direkte på asfaltert området.

Ved re-asfaltering er underlaget/veien asfaltert fra før. Underlaget kan ha skadet av hjulspor eller sig i veien eller at veien rett og slett har telehiv eller frost sprenging. Asfaltert området må kostes/spyles for ugress/løs stein før asfaltering.

Arbeidsmetoden er som regel at underlaget må freses og limes. Limen er nødvendig for at asfalten skal hefte mot underlaget. Det er også vanlig å bruke bunnlag/ekstra asfalt for oppretting av underlag, deretter blir det asfaltert nytt lag på toppen.

Levetid på asfalt varierer etter hvor mye trafikk det er på veien, men etter 15-20 år i drift må det vurderes å legge nytt. Asfalt har ca levetid på 20år, men kan vare lenger. Derfor er det viktig å starte planlegging re-asfaltering på veinettet etter ca 20år.