Hvorfor velge asfalt?

Bruk av asfalt generelt

Folk flest forbinder asfalt med veidekke, og det er da også i veibygging at asfalt og bitumen blir brukt i store mengder. Dagens veibyggere er helt avhengig av dette materialet. Asfalt og bitumen er også velegnet til andre bygnings- og anleggstekniske konstruksjoner og er ofte den beste løsningen økonomisk og teknisk.

Hvorfor asfalt?

Asfalterte gårdstun og private veier er meget enkle å vedlikeholde. Asfalt krever svært lite vedlikehold, og er et svært holdbart materiale. Mange opplever problemer som steinsprut og hull i veien ved bruk av grus som veiunderlag. Med asfalt slipper du begge deler – i tillegg til at du slipper ugressluking og en midtstripe med høyt gress som tar oppunder bilen. Rusk og rask som samler seg på asfalten, kan enkelt spyles vekk.

Kontakt oss

For mer informasjon om asfaltering, fresing, reasfaltering eller reparasjon, ta kontakt via e-post eller telefon.

Telefon: 976 29 790 // E-post: post@hordalandasfalt.no