Håndlegging av asfalt

Håndlegging av asfalt må gjøres der man har vanskelig å komme til med maskiner.

Dette kan være områder som er dårlig komprimert, dårlig grunnforhold, inn mot bygninger, gangveier, carporter, garasjer osv. Håndlegging må også gjøres over varmekabler, vannboren varme etc, som ikke tåler belastning av maskiner.

Arbeidsmetoden er at asfalten blir da transportert med trillebåre, hjullaster, beltetrillebåre ol til arbeidsstedet. Her blir asfalten manuelt lagt ut før det blir komprimert. Dette er en mer tidkrevende jobb enn å bruke maskin som igjen koster noe ekstra.

Håndlegging av asfalt