Fresing av asfalt

Fresing er en mer og mer brukt metode for å fjerne dårlige eller uønskede asfaltlag før et nytt lag med asfalt legges.

Kommune/Stat/Fylkeskommune forlanger at man freser og tilpasser mot deres veier eller at kanter rundt inngrep som man må gjøre i veiene deres.

Fresing og asfaltering i offentlige veier er det i tillegg mange bestemmelser på hvor mye som skal utbedres. Her dreier det seg ofte om utenfor hvit stripe, halv kjørebane, hel kjørebane eller hele stykker av veibane som må freses eller utbedres.

Ved noen tilfeller freser man ut parti dette kalles ofte «trau», da freser man på dårlige parti og i etterkant blir det asfaltert tilbake i samme høyde som tidligere.

Fresing benyttes når man skal frese leggekanter, utbedring av krakelert asfalt, utbedring av spor i veibane, fjerning av gammel veimarkering, lage avrenning mot sluker/kummer

Fresing av asfalt