Fordeler med asfalt

Asfalterte gårdstun og private veier er meget enkle å vedlikeholde.

Asfalt krever svært lite vedlikehold, og er et svært holdbart materiale. Mange opplever problemer som steinsprut og hull i veien ved bruk av grus som veiunderlag. Med asfalt slipper du begge deler – i tillegg til at du slipper ugressluking og en midtstripe med høyt gress som tar oppunder bilen. Rusk og rask som samler seg på asfalten, kan enkelt spyles vekk.

Folk flest forbinder asfalt med veidekke, og det er da også i veibygging at asfalt og bitumen blir brukt i store mengder. Dagens veibyggere er helt avhengig av dette materialet. Asfalt og bitumen er også velegnet til andre bygnings- og anleggstekniske konstruksjoner og er ofte den beste løsningen økonomisk og teknisk.

Fordeler med asfalt er mange, det er lett å produsere
Asfaltering i Bergen

HVORFOR VELGE ASFALT?

Asfalt for de fleste er en plass hvor man kjører bil, all veibygging i dagens moderne samfunn blir asfaltert. Dette er en samfunnsnyttig utnyttelse av veinett som gjør at veier blir asfaltert. Asfalt blir i stadig større skala bruk utenom veinett, stadig blir industriområder, private eiendommer, private veier, kaianlegg mm. asfaltert. Bestill asfaltering idag!

Fordeler med asfalt:

  • Asfalterte flater er lett å vedlikeholde og holde rent.
  • Asfalt er holdbart med levetid fra 15-40år alt etter bruken på området
  • Asfalterte flater gjør det mer renslig, slipper å dra med deg inn grus
  • Asfalt er billigere enn alle andre harde flater
  • På asfalterte flater vokser det ikke ugress, forutsatt at det er fjernet før asfaltering
  • Lett å fjerne snøfall på asfalt med både brøyting og snø fres.
  • Asfalt er slitesterkt.
  • Man slipper huller som ofte kan komme i grusveier
  • Vannet renner av asfaltflater
  • Bruksklart 24t etter asfaltering

Ofte stilte spørsmål:

Etter bestilling kommer vi ca 14dager etter bestilling, det varerier litt i forhold til geografisk området og noen tilfeller kan det gå veldig fort. Men hovedsakelig ca 14 dager etter bestilling. Man kan også avtale tidspunkt som passer kunden best.

Ja, det må man. Sterkt ugress som løvetann kan komme igjennom asfalten selv om dere ikke kan se den før det legges asfalt. Anbefaler som minimum å strø godt med Havsalt, eller man sprøyter området med gift.

Ja, det kan man. Man tar kontakt med elektriker som sjekker opp ditt strømbehov. Vi må da legge avretting før kablene. Kablene legges i oppretting hvor vi manuelt dekker disse til med asfalt før vi kommer med maskiner og legger over hele plassen. Dette koster noe ekstra.

Dette kan leveres til godkjent deponi. Kontakt din kommune å få oversikt hvor dette kan leveres. Du kan også be om at vi fjerner/tar med dette. Dette koster også noe ekstra.

All asfalt som lages inneholder stein, en asfaltblanding har ca 92% med stein. Steinene er bæringen i asfalten, jo flere stein man ser jo sterkere er asfalten. Størrelsen på stein kan variere fra 8mm – 16mm. Normalt benyttes 11mm stein hos de aller fleste.

Vi legge hovedsakelig 5cm (50mm) før komprimering, dette utgjør 100kg pr/m2 og er en normal tykkelse på asfalt.

Ja, alle kan velge å få tykkere asfalt men ikke anbefalt å legge mer en 7cm i ett lag, vil man ha tykkere enn det må det legges i 2 lag.

Ja, det er alltid en fordel å la oss legge avretting. Da står vi ansvarlig for å få til avrenning fra plassen din.

Det er ikke noe sikker utløpsdato på asfalt. Det kommer mye an på belastning. Normalt vil asfalt leve i 20år, og bør avskrives på 20år. Men en antatt levetid er 15-40år, alt etter bruk.

Området som skal asfalteres må klargjøres, dvs man må fjerne løs grus, ugress, gjenstander. Er det pukk i området må dette dekkes med 0-16 eller 0-32 før asfaltering.

Ofte er det anbefalt å velge AGB 11, denne asfalttypen inneholder 11mm stein og gir god bæring for de aller fleste kjøretøy. Den er slitesterk og «pen å se på».

Ja, det blir det. All asfalt som må legges for hånd blir mer «grov» i utseende, dette fordi asfalten blir tatt over i trillebåre og manuelt lagt på plass. Mens maskinlegging blir asfalten tømt rett i utlegger og lagt ut direkte på underlaget uten manuell innblanding. Men dette betyr ikke noe for kvaliteten på leggingen av den grunn. Det manuelle tar bare lengre tid.

Ja, det er stadig mer miljøkrav til asfalten. I dagens nyproduserte asfalt ligger det mye gjenbruk, dvs frest asfalt som freses vekk i en veibane blir gjenbrukt i asfaltverket og tilført i ny asfalt. Denne andelen er nå opp mot 30% og har vært økende de siste år. Det er stadig strengere krav for gjenbruk. Dette fører til en mer miljøvennlig asfaltering, men asfalten ser noe annerledes ut nå enn tidligere når det ikke var gjenbruk i den. Gjenbruk asfalt er ofte litt vanskeligere å jobbe med, og i noen tilfeller litt grovere.

Vi anbefaler at man ikke tar i bruk plassen før dagen etter asfaltering. Husk også på at dere lar bilen rulle når man svinger. Ikke stå i ro mens man svinger.

Ja, det kan den bli. Solvarme gjør at asfalten kan bli myk igjen. Skarpe gjenstander kan da lage merker i asfalten. Motorsykler på støtter kan gå gjennom asfalt og velte. Biler som står i ro og svinger kan grave små groper.

Ja, det kalles re-asfaltering og er den mest vanlige asfalteringen på veier som allerede har asfalt. I noen tilfeller blir det frest på forhånd, slik at hjulspor/huller blir fjernet før asfaltering. Hvis det ikke freses legger man ekstra asfalt i hjulspor før man legger topplag, dette blir ofte kaldt bunnlag eller ekstra asfalt.

Ja, det kan man. Det gjør som regel ingenting for selve utføringen av jobben. Det blir litt mer utfordrende spesielt hvis overfalte vann kommer konsentrert inn i asfalteringen. Dette gjelder f.eks i hjulspor, eller mindre elver som kommer inn i asfalteringen.

Det er mange fordeler med asfalt, det er lett å jobbe med.