Reparasjon av asfalt

Stadig flere etterspør reparasjon av asfalt fremfor reasfaltering.

Vi utfører fagmessige reparasjoner, og dette kan utsette ny asfaltering med mange år. Med bakgrunn i dette har vi etablert et nytt asfaltlag, med reparasjon og vedlikehold som hovedoppgave.

Kontakt oss

For mer informasjon om asfaltering, fresing, reasfaltering eller reparasjon, ta kontakt via e-post eller telefon.

Telefon: 976 29 790 // E-post: post@hordalandasfalt.no