ASFALTERING

Asfaltering av gårdsplass / tun / privat grunn / veier

Asfaltering er for mange en investering, noe man har tenkt på lenge, noe man ønsker å få gjort. Noen er lei av grus, ugress og vedlikehold av tomten sin. Ved å asfaltere så vil det gi en jevn og pen overflate som det kan også legges dreneringsløsninger i for å styre vannet dit du vil ha det. Asfalt har en lang levetid dersom riktig forberedelser gjøres før asfalteringen og den kan både spyles og feies, som er for mange et godt valg for å få det vedlikeholdsfritt i en lang periode.

Asfalt finnes i mange forskjellige typer, den mest vanlige typen å bruke er AGB 11, som er en asfalttype med 11mm stein. Den er veldig slitesterk, relativ pen etter legging og benyttes til nesten all asfaltering. Har man større biler/lastebiler/traktor kan man benytte AGB 16 som har 16mm stein. Den er også veldig slitesterk, men blir litt grovere i overflaten og benyttes gjerne på gårder, industri eller utsatte bakker. I tillegg finnes AGB 8 som blir brukt til gangtrafikk.

Underlaget må først være klargjort for asfalt ved å komprimere det godt og passe på at det ikke er vegetasjon der det skal legges. Det er også viktig at det ikke legges direkte på et underlag som suger opp og holder vann. Vi gruser med 0-16 eller 0-32 med inntil 70kg pr m2 eller inntil 5cm grus lag, deretter blir det komprimert og til slutt asfaltert på området. For at det skal være mulig for overvann til å renne bort, må det være minst 1% fall (1cm pr meter) eller helst 2% fall.

Asfalten levers med 100kg pr m2, dvs ca 5cm før komprimering. Du må ta høyde for dette mot kantstein og garasjer. Kunder kan velge sin egen tykkelse med asfalt men vi tilbyr alltid 5cm.

Asfaltering i Bergen