ASFALTERING

Asfaltering av gårdsplass / tun / privat grunn / veier

Asfaltering er for mange en investering, noe man har tenkt på lenge, noe man ønsker å få gjort. Noen er lei av grus, ugress og vedlikehold av tomten sin. Asfalt er for mange ett godt valg for å få det vedlikeholdsfritt i lang periode.

Asfalt finnes i mange forskjellige typer, den mest vanlige å bruke er AGB 11, som er en asfalttype med 11mm stein. Den er slitesterk, relativ pen etter legging og benyttes nesten til all asfaltering. Har man større biler/lastebiler/traktor kan man benytte AGB 16 som har 16mm stein. Den er slitesterk, blir litt grovere i overflaten og benyttes gjerne på gårder, industri eller utsatte bakker. I tillegg finnes AGB 8 til gangtrafikk.

Underlaget må være klargjort for asfalt, vi gruser med 0-16 eller 0-32 med inntil 70kg pr m2 eller inntil 5cm grus lag, deretter blir det komprimert og til slutt asfaltert på området. For at overvann skal renne, må det være mulig å minst 1% fall (1cm pr meter) men helst 2% fall.

Asfalten levers med 100kg pr m2, dvs ca 5cm før komprimering. Du må ta høyde for dette mot kantstein og garasjer. Kunder kan velge sin egen tykkelse med asfalt men vi tilbyr alltid 5cm.

DSC_8646